Seuran pyyntialueet

Kartat ovat 10km x 10km kokoisissa paloissa ja kooltaan noin 1,6 Mt. Karttaa voi zoomata klikkaamalla haluamaansa kohtaan.

Kylän alue Kuntura Mustajärvi Kaakamajärvi
       
 
Korpikylä Palovaara Kilsi  

Jotkin alueista ovat osittain seurojen yhteiskäytössä, joten alueilla voi olla myös muiden seurojen metsästäjiä.

Karttojen julkaisuun on Maanmittauslaitoksen lupa nro 814/MML/09.

 

KARTAT

Karttoihin on merkattu seuran pyyntialueiden rajat punaisella viivalla. Vihreällä viivalla sekä vinoviivoituksella merkitty alue on rauhoitettu pienriistan pyynniltä. Sinisellä aaltoviivalla on kartan lukemisen helpottamiseksi merkitty alueet, jotka eivät kuulu seuran pyyntialueeseen.