Metsästys 2023-2024

Pienriistan rauhoitusalueet

a) Tornionjoen ranta-alue Liakanjoen ja Martimojoen suun välillä itärajana rautatie.

b) Aapajoen viljelykset rajoittuen Liakanjokeen, Ahonkummuntiehen, sähkölinjaan ja entiseen kunnanrajaan. Rauhoitusalueeseen ei kuulu Hallan alue eikä lsometsän korpi.

c) Tornionjoella Hoolin ja Pelttarin putaat sekä Likasaaren eteläosa (Jari Tervahaudan talon kohdalta alkaen) sekä Lompolojärvi. Tornionjoen rauhoitusalue on 150m rantaviivasta länteen.

d) Kaikki kotieläinten laidunalueet ja lähialueet laidunkauden aikana.

e) Martimossa turvetuotantoalueella Leväjänkkä palsta 851-410-93-1 saa pyytää ainoastaan hirviä. Kaikki muu metsästys alueella on kielletty.

Lajirauhoitukset

Riekko rauhoitetaan koko metsästyskauden ajaksi.

Metsästysajat

Noudatetaan MMM:n vahvistamia metsästysaikoja.

Rauhoituspäivä pe 4.11 ja la 1.12 jolloin kaikki metsästys on kielletty.

Saaliskiintiöt

Kanalintujen osalta metsästäjäkohtainen kiintiö yksi saalislintu viikossa. Pyy ilman rajoitusta.

------------------------------------------------------------------

 

 

UUTISET

Tällä sivulla ilmoitellaan seuran tapahtumista ja jäsenasioista.