Metsästys 2020-2021

Pienriistan rauhoitusalueet

a) Tornionjoen ranta-alue Liakanjoen ja Martimojoen suun välillä itärajana rautatie.

b) Aapajoen viljelykset rajoittuen Liakanjokeen, Ahonkummuntiehen, sähkölinjaan ja entiseen kunnanrajaan. Rauhoitusalueeseen ei kuulu Hallan alue eikä lsometsän korpi.

c) Tornionjoella Hoolin ja Pelttarin putaat sekä Likasaaren eteläosa (Jari Tervahaudan talon kohdalta alkaen) sekä Lompolojärvi.

d) Kaikki kotieläinten laidunalueet ja lähialueet laidunkauden aikana.

e) Martimossa turvetuotantoalueella Leväjänkkä palsta 851-410-93-1

Lajirauhoitukset

Riekko rauhoitetaan koko metsästyskauden ajaksi.

Metsästysajat

Noudatetaan MMM:n vahvistamia metsästysaikoja.

Saaliskiintiöt

Kanalintujen osalta metsästäjäkohtainen kiintiö kolme saalislintua viikossa joista enintään yksi metso. Pyy ilman rajoitusta.

------------------------------------------------------------------

Palkitut 2019

Vuoden erämies 2019

Juha Niskala

 

Pienpetokilpailu 2019

1. Antti Lääkkölä 120 pistettä

2. Markus Kolehmainen 100 pistettä

3. Lasse Angeria 25 pistettä

 

 

UUTISET

Tällä sivulla ilmoitellaan seuran tapahtumista ja jäseniasioista.